Programa

PROGRAMA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2015-2019

JUNTS PER BARBERÀ

INTRODUCCIÓ

Junts per Barberà és una candidatura ciutadana, municipalista i barberenca, impulsada per les assemblees locals de Procés Constituent, Podemos i Esquerra Alternativa per Barberà-CUP, que basa els seus principis ètics i d’acció política en: 1) en la transparència i la informació de tots els temes relacionats amb l’Ajuntament i la pròpia candidatura; 2) en el foment de la participació directa entre el veïnat de la ciutat; 3) en la no professionalització de la política; i 4) i l’absoluta autonomia en la presa de decisions de la candidatura, també sense dependre de cap crèdit bancari.

Aquest 24 de maig volem fer possible que el canvi polític arribi a l’Ajuntament de Barberà. Aquest és el nostre objectiu com a candidatura, essent la millor garantia per fer-ho possible, tant per la trajectòria acumulada pels tres espais que hem fet possible Junts per Barberà com per les mesures i propostes que portarem a terme des de l’ajuntament i que compartim en el nostre Programa d’Acció Municipal (PAM) 2015-2019.

Volem també posar de manifest que serà un PAM que estarà sempre auditat a nivell públic per part de l’Assemblea de Junts per Barberà i es podrà fer seguiment periòdic del seu desenvolupament i compliment.

COM S’HA FET AQUEST PAM

Aquest PAM 2015-2019 s’ha fet a partir del desenvolupament d’assemblees obertes temàtiques, sessions de treball en matèries concretes i la posada en marxa d’una campanya de recollides de propostes a través de bústies en diferents equipaments i comerços de la ciutat i, també, a través d’internet. Del resultat d’aquestes dinàmiques participatives s’ha elaborat el PAM que Junts per Barberà es compromet a portar a l’Ajuntament i desenvolupar-lo a partir del 25 de maig.

OBJECTIU CLAU DEL NOSTRE PAM: “POSAR L’AJUNTAMENT AL SERVEI DELS I LES VEÏNES DE BARBERÀ”

Junts per Barberà té com a objectiu clau posar l’Ajuntament al servei dels i les veïnes de Barberà i que des d’aquest instrument comú 1) blindem drets socials, 2) activem economies de proximitat i lluitem contra l’atur, 3) impulsem una participació amb tota la informació i transparència, 4) despleguem un urbanisme social adaptat al territori i al medi natural i 5) fomentem la cultura com a element clau pel benestar de tots i totes les barberenques.

LES 11 PRIORITATS QUE RESUMEIXEN EL NOSTRE PAM

Les nostres prioritats han estat fixades en 11 eixos de treball fonamental que han de guiar la nostra acció política a l’Ajuntament de Barberà, i que són:

 1. 1) Obrir l’Ajuntament, democratitzar-lo i posar-lo al servei dels i les barberenques.
 1. 2) Respondre activament, i des del primer dia, a situacions d’emergència social en matèria d’aliment, habitatge i subministraments bàsics, sanitat i educació.
 1. 3) Lluitar activament contra l’atur i impulsar una economia al servei de les necessitats dels i les barberenques i adaptada a la realitat municipal.
 1. 4) Realitzar una auditoria general de l’Ajuntament amb suport i participació de la plantilla de treballadors i treballadores municipals i ciutadania.
 1. 5) Municipalització de serveis públics i procés de remunicipalització de serveis privatitzats.
 1. 6) Urbanisme social i adaptat a les necessitats i peculiaritats del municipi i defensa, promoció i ús social de l’espai natural del Ripoll.
 1. 7) Impulsar l’estratègia de residu zero i d’eficiència energètica municipal i reforçament d’un entorn urbà, industrial i natural saludable.
 1. 8) Reforçar l’autoorganització i autonomia en l’activitat del teixit associatiu barberenc.
 1. 9) Introduir la visió feminista en totes les polítiques municipals i impulsar la conscienciació entre tots i totes les barberenques.
 1. 10) Fomentar la cultura i la promoció de l’estudi i el coneixement en totes les edats com a instruments de cohesió comunitària i avenç social i econòmic.
 1. 11) Garantir que els i les barberenques estiguin informades i exerciran tots els seus drets per decidir el futur polític de Catalunya i de l’Estat espanyol.

LES 67 MESURES CONCRETES MÉS URGENTS I ÚTILS PER A LA CIUTAT: EL NOSTRE PAM 2015-2019.

EIX 1: A BARBERÀ BLINDEM ELS DRETS SOCIALS

Estem vivint i patint una nova ofensiva capitalista que té per objectiu desposseir-nos d’una vida digna. En aquest procés de despossessió l’Ajuntament, en mans de polítics professionals i corruptes, ha estat una part més de l’engranatge que ha enriquit a uns pocs i ens ha empobrit a la majoria, tant quan la bombolla immobiliària era un fet a la nostra ciutat, com ara que ens han obligat a retornar deutes il·legítims i aplicar retallades en drets socials bàsics. En aquest procés de despossessió el govern municipal barberenc s’ha adaptat a les exigències dels governs central i autonòmic, a Madrid i Barcelona, que apliquen retallades constantment, sense fer de l’Ajuntament un dic de contenció que mirés pel benestar del conjunt de barberencs i barberenques i posés l’Ajuntament al servei de plantar cara a situacions d’emergència social.

Des de Junts per Barberà ens comprometem a prendre les mesures d’emergència social que haguem d’assumir per tal d’assegurar els drets socials bàsics a tots i totes les barberenques, i mirant de fer-ho des de polítiques i mesures estructurals, defugint de les solucions individuals que tenen més a veure amb la beneficència i la perpetuació de les situacions de desigualtat. La nostra presència a l’Ajuntament suposarà que des del primer dia ens comprometem a aplicar les següents mesures:

1.1.  Tindrem una informació al dia de les situacions d’emergència social a la nostra ciutat i aplicarem les mesures necessàries per donar resposta urgent en matèria d’aliment, habitatge i subministraments bàsics, sanitat i educació. Es tractaran de mesures públiques i de caràcter estructural i universal, és a dir, no seran mesures individualitzades sinó mesures que des de l’Ajuntament assegurin una resposta contundent a situacions d’emergència social i que sempre vetllaran pel benestar dels i les veïnes afectades.

1.2. Estudiarem la possibilitat de donar un ús social i comunitari a cuines i menjadors existents en equipaments públics, en primera instància els de titularitat municipal, amb l’objectiu de posar en marxa serveis de suport a la comunitat, com podria ser el cas de menjadors públics.

1.3. Estudiarem la possibilitat de posar en marxa, mitjançant la participació de teixit associatiu local i veïns i veïnes usuàries, un Economat Municipal, amb l’objectiu de trencar amb les dinàmiques de beneficència del repartiment de queviures.

1.4. Vetllarem i posarem totes les mesures a l’abast de l’ajuntament per fer de Barberà un municipi lliure de desnonaments i de talls de subministrament bàsics en les llars més necessitades. Al mateix temps, impulsarem la unitat d’acció amb l’assemblea local de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, moviments socials i d’altres entitats dins d’aquest àmbit d’actuació; facilitarem que la seva tasca sigui determinant en la definició de polítiques d’emergència social en matèria d’habitatge i subministraments bàsics.

1.5. Reformarem l’Oficina Municipal d’Habitatge per tal que aquesta s’adapti a situacions d’emergència social i sigui realment útil i àgil per respondre a les diferents demandes d’habitatge que vinguin de veïns i veïnes de Barberà.

1.6. Impulsarem la creació del Parc d’Habitatge Municipal (PHM), que tindrà com a objectiu a curt termini donar respostes urgents a situacions d’emergència social en matèria habitacional i, a mig termini, donar resposta a les necessitats d’habitatge al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat. La creació del PHM suposarà respondre a una mancança històrica a la nostra ciutat quan portem dècades de construcció de centenars d’habitatges, molts en sòl públic, i aquest parc d’habitatge públic i municipal sigui inexistent.

1.7. Assegurarem que tots i totes les veïnes de Barberà tinguin accés a la sanitat pública a través dels nostres centres d’atenció primària. En aquest sentit, estudiarem la creació del Consell de Salut Municipal, amb participació de veïnat, entitats i professionals, que serà una de les assemblees sectorials que vehicularà el debat sobre la realitat i les necessitats en matèria de salut a la nostra ciutat.

1.8. Donarem suport i promocionarem l’associacionisme entre col·lectius de malalts crònics i familiars per tal que puguem definir millor les necessitats estructurals en matèria sanitària a la nostra ciutat i entre els i les nostres veïnes.

1.9. Ens comprometem a fer possible que el nostre municipi tingui serveis estables de psicopedagogia i recuperi d’altres especialitats que han estat suprimides per les retallades imposades des del govern central i autonòmic. Així mateix insistirem des de l’Ajuntament perquè les derivacions de proves mèdiques no es facin a centres sanitaris privats, ni que aquests facin ús de les instal·lacions públiques per publicitar-se.

1.10. Assegurarem que tots i totes les infants i adolescents de Barberà tinguin accés a una educació pública en els centres escolars de la ciutat, amb totes les garanties per a un estudi sense discriminacions i amb el material escolar i el menjar assegurat. En aquest sentit, estudiarem les necessitats de professorat en els nostres centres escolars per mirar de contrarrestar les retallades en professorat amb contractacions que puguem fer des del mateix consistori amb sintonia amb els centres escolars barberencs.

1.11. Estudiarem, juntament amb els i les nostres estudiants universitàries i de formació professional, les necessitats més urgents que necessiten per desenvolupar els seus estudis superiors amb garanties i sense discriminacions.

1.12. Establirem un contacte permanent entre Ajuntament, comitès d’empresa i seccions sindicals establertes al nostre municipi, per tenir informació de primera mà de les condicions de treball dels i les treballadores i poder avançar-nos i donar resposta a qualsevol intent de precarització de les condicions de treball o d’acomiadaments individuals o col·lectius.

1.13. Establirem un seguiment constant en les condicions de vida dels nostres infants, joves, dones, veïnat nouvingut i els nostres avis i àvies, per tal d’evitar qualsevol situació d’emergència social.

1.14. Establirem un sistema de tarifació social progressiva en el conjunt d’impostos municipals, per tal que les persones amb menys renda puguin assumir amb més garanties la seva participació en la hisenda municipal.

1.15. Defensarem els drets de les dones i dels col·lectius LGBT, aplicant també la llei catalana en aquesta matèria, i farem que totes les polítiques municipals estiguin adaptades a una visió feminista, també en els missatges que es puguin visibilitzar a l’espai públic de la ciutat.

1.16. Defensarem els drets dels animals en el desenvolupament de les polítiques municipals i en totes les competències que tingui l’ajuntament per evitar el maltracte animal o la seva publicitat a l’espai públic.

1.17. Declararem la ciutat de Barberà un municipi antifeixista, antisexista, antiracista i antihomòfob, perquè creiem que en moments com l’actual és clau difondre els valors de la llibertat i la justícia enfront els discursos de l’odi i la discriminació sexual, ètnica o cultural.

EIX 2: ACTIVEM UNA ECONOMIA LOCAL I LLUITEM CONTRA L’ATUR

Els diferents governs del PSC a la ciutat, en solitari o en coalició, han estat una clara mostra de com desaprofitar una eina com un ajuntament per impulsar una economia local que fos capaç de crear dinàmiques alternatives al model capitalista de producció i economia. La realitat és que hem tingut un ajuntament que s’ha preocupat més d’instal·lar empreses al preu que sigui o buscar solucions laborals individuals i temporals que no arreglaven en cap cas el problema de l’atur, que no pas activar totes les eines públiques i municipals que podien obrir el camí a noves formes de producció, cooperació, desenvolupament i creació d’ocupació estable i de qualitat.

Des de Junts per Barberà ens comprometem a fer de l’Ajuntament de Barberà una eina útil en tres sentits: en la promoció de nous models productius, amb una atenció especial a l’impuls de projectes cooperatius; en el suport al teixit industrial establert a la ciutat, un suport condicionat a unes bones pràctiques laborals, productives i medi ambientals; i en fer de l’Ajuntament un impulsor d’una economia local genuïnament barberenca i que doni un servei general i col·lectiu a la ciutat i generi ocupació estable i de qualitat. La nostra presència a l’Ajuntament suposarà que des del primer dia ens comprometem a aplicar les següents mesures:

2.1. Impulsarem un model productiu i econòmic alternatiu, fomentant el cooperativisme i projectes innovadors vinculats a les característiques i possibilitats del nostre municipi i la nostra comarca. Això suposarà que ampliem les ajudes i també la disponibilitat d’espais municipals (tant de solars, camps, naus industrials o oficines), sense que això suposi un sobrecost econòmic als projectes que s’engeguin. En definitiva, posarem en funcionament tot el que sigui viable, sempre al servei de nous projectes que tinguin l’interès d’arrelar-se a la ciutat.

2.2. Replantejarem el paper que juguen Barberà Promoció i Nodus Barberà per fer-les realment efectives en la recerca de feina i creació d’ocupació i en l’impuls i assentament de nous projectes productius i ocupacionals.

2.3. Estudiarem la reubicació de regidories en instal·lacions municipals ja existents i distribuïdes a diferents parts de la ciutat, tant per acabar amb el pagament de lloguers d’oficines a tercers com per impulsar noves dinàmiques socials als barris i zones d’interès de la nostra ciutat.

2.4. Seguirem donant el suport bàsic des de l’ajuntament al teixit industrial de la ciutat que vetlli i promogui unes condicions de treball dignes pels seus treballadors i treballadores i es comprometi i garanteixi un sistema de producció respectuós amb el medi ambient.

2.5. Posarem en marxa un pla de remunicipalització de serveis públics municipals que hagin estat privatitzats, contractats o subcontractats en etapes anteriors, per tal de reforçar el seu control públic i democràtic, millorar i assegurar el servei públic i impulsar la creació d’ocupació estable i de qualitat.

2.6. Ens comprometem a posar tots els instruments a l’abast de l’Ajuntament perquè el consistori barberenc esdevingui un agent actiu en la creació d’ocupació i impulsi una economia local de qualitat.

2.7. Ens comprometem a fer una aposta clara des de l’Ajuntament a projectes vinculats a l’economia social i cooperativista, sense detriment de seguir donant el suport bàsic a altres models d’economia i de producció. Dotarem d’ajudes i descomptes especials en els trams inicials de posada en marxa i en el primer any de funcionament en tots els projectes que tinguin interès per arrelar-se a la ciutat i es basin en un model d’economia social i cooperativista.

2.8. Ens comprometem a donar ús a naus industrials, solars i terres que siguin de titularitat municipal i pública i a dia d’avui estiguin desocupades. Un ús que estarà lligat a projectes locals que comptaran amb el suport de l’Ajuntament per engegar-los i fer el seguiment necessari per tal d’assegurar el seu bon ús i funcionament.

2.9. Ens comprometem a reforçar el comerç de proximitat seguint dos eixos de treball: sensibilitzant al veïnat en els beneficis personals i col·lectius d’aquest model de compra i ajudant al teixit comercial de la ciutat a seguir oferint aquest servei imprescindible en la vida de pobles i ciutats, estudiant també possibles incentius, que no només seran econòmics o fiscals.

2.10. Donarem suport a totes les iniciatives de suport mutu i autoorganitzatives que s’impulsin des de Barberà i estiguin centrades en la millora de les condicions de treball dels i les barberenques i en la defensa dels drets dels i les treballadores. Des de l’Ajuntament no mirarem cap a un altre lloc quan es vulnerin els drets dels i les treballadores.

2.11. Ens comprometem a fer un estudi exhaustiu de la situació i característiques dels i les nostres aturades per tal d’implementar polítiques actives i útils que facin possible que els nostres veïns i veïnes en una situació més precària des del punt de vista laboral tinguin noves oportunitats per reemprendre la seva vida amb feines estables.

EIX 3: PARTICIPEM AMB TOTA LA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Els diferents governs municipals encapçalats per Antonio Robles i Ana del Frago han estat una clara mostra de l’opacitat en la informació pública, en els debats estratègics per la ciutat i en el dia a dia de l’ajuntament. A més, les propostes participatives han estat sempre condicionades als interessos de partit i, sobretot, d’una minoria que ha condicionat totes les polítiques públiques i municipals desplegades des de l’ajuntament pels diferents equips de govern.

Junts per Barberà és una candidatura impulsada per tres espais polítics barberencs amb una contrastada experiència en el foment de la participació directa, en ser transparents en la seva activitat política i en treure a la llum pública tota la informació que es negaven a compartir amb la ciutat els diferents equips de govern municipal. És per això que des de Junts per Barberà tenim clar com fer de l’Ajuntament de Barberà una institució pública transparent i que fomenti la participació directa del veïnat en els afers comuns per a tots i totes les barberenques. La nostra presència a l’Ajuntament suposarà que des del primer dia ens comprometem a aplicar les següents mesures:

3.1. Des del primer dia a l’Ajuntament aplicarem el Codi Ètic de Junts per Barberà en la nostra activitat política al consistori i també treballarem perquè aquest Codi Ètic sigui d’aplicació general en tota l’activitat política pròpia de l’Ajuntament.

3.2. Farem de l’Ajuntament de Barberà una administració pública transparent en tota la seva activitat diària, donant informació i fent-la accessible tant a nivell presencial com des de la pàgina web municipal. Tots i totes les regidores faran pública setmanalment la seva agenda d’activitat i de reunions.

3.3. Ens comprometem a fer una auditoria de les anteriors etapes del nostre ajuntament, amb participació del teixit associatiu de la ciutat. Aquesta auditoria es centrarà tant en el deute que ens han fet assumir anteriors governs municipals, i que no pagarem si aquesta auditoria determina que és il·legítim, com també ens centrarem en els projectes urbanístics i tot el procés de contractació i subcontractació de serveis municipals. Des de l’Ajuntament ens personarem judicialment en totes aquelles actuacions fraudulentes que s’hagin pogut produir al nostre ajuntament.

3.4. Ens comprometem a fer de l’Ajuntament una administració pública propera, àgil i democràtica, mirant de descentralitzar serveis en equipaments municipals distribuïts pels diferents barris de la ciutat, ampliant la possibilitat de fer gestions no només presencialment i donant una resposta ràpida a les demandes que siguin plantejades per veïnat o entitats.

3.5. Ens comprometem a fer dels mitjans de comunicació municipals uns mitjans vertaderament públics, plurals i accessibles per a tothom i totdon i que desenvolupin la seva activitat sense ingerències polítiques de cap tipus, basant-se en el criteri dels professionals de la informació.

3.6. Ens comprometem a donar suport i reforçar l’autonomia i l’autoorganització del teixit associatiu barberenc, acabant d’una vegada per totes amb un model clientelar i de control que s’ha exercit des dels anteriors governs municipals. I allà on ja arribin les entitats, amb la seva activitat associativa, l’Ajuntament farà l’acompanyament i donarà el suport que sigui reclamat per les entitats i, en cap cas, a l’inrevés.

3.7. Ens comprometem a obrir un debat sobre el Reglament Orgànic Municipal (ROM), amb l’objectiu d’adequar aquesta normativa municipal a una major participació dels i les barberenques en els debats públics i en les decisions que s’hagin de prendre com ajuntament. El ROM regula l’organització i funcionament de l’Ajuntament i els seus espais de discussió, debat i presa de decisions.

3.8. Ens comprometem a fer balanç públic de l’actual normativa de civisme, amb l’objectiu de transformar aquesta normativa en unes normes vertaderament útils en l’impuls d’un model de ciutat i de convivència que fomenti els valors comunitaris i no la penalització i la discriminació vers col·lectius concrets.

3.9. Ens comprometem a ampliar els espais informatius i de participació més enllà dels Plens Municipals, estudiant amb el veïnat i teixit associatiu noves formes de participació política en els afers de la ciutat i que tinguin incidència directa en les decisions que es prenguin i es desenvolupin des de l’Ajuntament. Els Plens Municipals recolliran públicament tot el seu desenvolupament i es facilitarà la participació directa de veïnat i teixit associatiu per tal que es promoguin i es defensin directament les propostes per les pròpies persones interessades. El nostre objectiu es portar el màxim de decisions possibles a la deliberació democràtica i participada del conjunt de barberencs i barberenques.

3.10. Ens comprometem a donar informació pública i fer accessibles totes les Juntes de Govern Local, Juntes de Portaveus, Comissions Informatives i Comissions Especials de Comptes, fent-les properes al veïnat i al teixit associatiu de la ciutat.

3.11. Ens comprometem a redactar i aplicar un Codi de Ètic i de Conducta de la Policia Municipal amb l’objectiu de reforçar el seu servei comunitari i estudiarem la creació del Consell Municipal de Prevenció i Seguretat Comunitària amb l’objectiu d’apropar i fer compartida i transparent la tasca dels nostres agents municipals, amb la participació pública d’entitats i veïnat.

3.12. Estudiarem, amb el veïnat i teixit associatiu de la ciutat, la posada en marxa d’Assemblees de Barri i assemblees sectorials que facilitin i facin proper el debat entre el veïnat i l’Ajuntament, i s’incentivi la participació directa dels i les barberenques en els afers públics. Aquests espais de participació han de tenir una vessant informativa i també de presa de decisió, és a dir, no seran només consultives.

3.13. Ens comprometem a fer públic i accessible el Pressupost Municipal, un compromís que suposarà que qualsevol veí o veïna podrà fer seguiment de qualsevol partida pressupostada al pressupost, tant des del portal d’internet com de forma presencial.

3.14. Estudiarem, amb el veïnat i teixit associatiu de la ciutat, la posada en marxa d’un Pressupost Municipal participatiu per fases, on determinats capítols, com podria ser el d’inversions, seran els primers on es decidiran les partides i les actuacions de forma participada entre ajuntament-veïnat-entitats.

3.15. Ens comprometem a apropar, dignificar i revaloritzar socialment la tasca que desenvolupem els i les treballadores municipals, una plantilla que ha de ser clau en el canvi institucional que volem fer des de Junts per Barberà a l’Ajuntament.

3.16. Estudiarem l’ampliació i millora de la cobertura de les zones wifi de titularitat municipal per tal que més veïns i veïnes tinguin accés a la xarxa d’internet.

3.17. Ens comprometem amb el dret a decidir del poble català perquè és un exercici democràtic i de participació amb el que estem compromeses des de Junts per Barberà. Des de l’Ajuntament assegurarem que tant el debat sobre el futur de Catalunya sigui plural, constructiu i públic com que els i les barberenques podran exercicir els seus drets com la resta de catalans i catalanes. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barberà sempre es mantindrà fidel a la decisió democràtica que prenguin els i les barberenques, el conjunt del poble català i les institucions catalanes.

EIX 4: DESPLEGUEM UN URBANISME SOCIAL EN UN ENTORN SALUDABLE

No enganyarem a ningú si diem que els governs municipals d’Antonio Robles i Ana del Frago han posat al servei de l’especulació i la bombolla immobiliàries l’urbanisme públic que ha caracteritzat la ciutat des dels anys vuitanta, sense capacitat de millorar la cohesió urbanística i territorial entre els diferents barris de la ciutat, sobretot en el cas de La Romànica amb la resta de la ciutat. Una ciutat que no té un Parc d’Habitatge Municipal públic perquè no ha estat la prioritat dels diferents governs municipals, més interessats en el benefici ràpid i d’uns pocs a costa del sòl públic del municipi. Una ciutat que mira d’esquenes a pulmons verds i naturals com el d’El Ripoll i Bosc de Santiga i on les mesures d’estalvi energètic han estat més per donar resposta a normatives que no pas per desplegar una política que promogués l’ús d’energies netes i sostenibles com un model més de la ciutat que volem.

Des de Junts per Barberà ens comprometem a donar un gir radical a la política urbanística de la ciutat que es basarà en les pròpies característiques i necessitats del municipi fent realitat un urbanisme social i de proximitat, que atengui les necessitats habitacionals dels i les barberenques; un urbanisme social i de proximitat que entengui la política urbanística com la preservació d’entorns urbans, industrials i naturals saludables i en equilibri; i on la política urbanística no hipotequi el futur del municipi des del punt social, econòmic i medi ambiental. La nostra presència a l’Ajuntament suposarà que des del primer dia ens comprometem a aplicar les següents mesures:

4.1. Ens comprometem a trencar amb l’urbanisme que fins ara ha caracteritzat l’Ajuntament de Barberà, més interessat en donar resposta al mercat privat i als beneficis d’uns pocs que en pensar d’una forma integral el territori i l’urbanisme. Des de Junts per Barberà apostem per un urbanisme social, de proximitat i que promogui l’equilibri i la qualitat entre els entorns urbans, industrials, rurals i naturals.

4.2. Estudiarem, amb la participació del veïnat i teixit associatiu, d’aplicar una moratòria urbanística a tot el municipi amb l’objectiu que primer ens ocupem de mesures de rehabilitació d’habitatges, donar solucions a demandes habitacionals dels i les barberenques i es doni ús social a tot el parc d’habitatge immobilitzat encara avui. En aquest sentit, aplicarem totes les mesures al nostre abast, com pot ser el recàrrec a l’IBI, en tots els immobles buits de forma estructural i promocions paralitzades a la nostra ciutat.

4.3. Ens comprometem a acabar amb la venda de sòl i habitatge municipal i públic que ha caracteritzat als anteriors governs municipals, fins arribar al punt d’hipotecar el present i futur tant dels recursos propis de l’ajuntament com un desenvolupament sostenible des del punt de vista social i urbanístic de la nostra ciutat. El sòl municipal i públic serà estrictament per cobrir demandes necessàries del nostre municipi i per donar impuls a l’esmentat Parc d’Habitatge Municipal.

4.4. Ens comprometem a donar un ús social als habitatges, edificis i solars propietat de bancs que portin dos anys en desús o paralitzats, amb l’objectiu que aquests recursos tinguin un ús social adequat i estiguin al servei de les necessitats de la nostra ciutat.

4.5. Ens comprometem a obrir el debat sobre l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per adequar-lo a una nova forma d’entendre el territori que vetlli per la qualitat de vida dels i les barberenques, sense tenir com objectiu el créixer per créixer sinó buscar solucions habitacionals pels i les nostres joves, i asseguri un futur digne des del punt de vista urbà i medi ambiental i en equilibri i respectuós amb els espais agrícoles i naturals.

4.6. Ens comprometem a donar suport i impuls als horts urbans que tinguin un caràcter cooperatiu i de servei a la comunitat i a l’agricultura ecològica.

4.7. Ens comprometem a fer una defensa activa de l’espai agrícola, forestal i natural del Ripoll-Santiga i a la seva promoció com espai de gaudi per a la ciutat i de foment de l’educació ambiental i natural. Des de Junts per Barberà tenim com un objectiu clar que la ciutat torni a mirar i a retrobar-se amb l’àrea agrícola i natural del Ripoll-Santiga.

4.8. Ens comprometem a engegar un debat per tal de fer de Barberà una ciutat amable i neta des del punt de vista de la mobilitat, lligant aquest debat també a l’existència de zones blaves a la ciutat, amb l’objectiu de reforçar i ampliar les àrees de vianants a la ciutat i l’ús segur de la bicicleta al nostre municipi.

4.9. Ens comprometem amb l’estratègia de residu zero i a estudiar l’aplicació d’experiències positives en la recollida d’escombraries, reciclatge i compostatge, mirant que bona part del cicle de consum i generació de residus que practiquem els i les barberenques tingui la seva incidència al mateix municipi, contribuint així a la reducció de residus i a generar entorns de vida saludables. Tindrem com objectiu també des de l’Ajuntament de frenar i reduir l’ús del plàstics en les compres quotidianes promovent l’ús d’altres materials saludables.

4.10. Ens comprometem amb la promoció de les energies renovables i a posar en marxa un Pla Municipal d’Eficiència Energètica que suposi un vertader avenç social a la nostra ciutat, així com treballar en la creació d’una comercialitzadora energètica municipal.

4.11. Seguirem promovent i defensant la nostra oposició a les autovies Interpolar i del Ripoll, per ser uns projectes obsolets i que res tenen a veure amb la millora de la mobilitat i la promoció d’entorns saludables.

EIX 5: FOMENTEM LA CULTURA I ENFORTIM LA COHESIÓ

La cultura sempre ha estat entesa des dels diferents governs municipals barberencs com un afegit en el seu model de funcionament clientelar i electoralista, i amb un suport testimonial a la llengua pròpia del país, el català, un instrument clau de cohesió i inclusiu entre tots i totes les barberenques hagin nascut on hagin nascut.

Des de Junts per Barberà volem fer de la cultura un dels motors que ha d’impulsar un desenvolupament comunitari genuïnament barberenc, que sigui de proximitat i generi espais de cultura i de producció cultural, així com enforteixi els vincles relacionals entre tots i totes les barberenques i vetlli pel foment de les expressions de cultura popular. La nostra presència a l’Ajuntament suposarà que des del primer dia ens comprometem a aplicar les següents mesures:

5.1. Ens comprometem a fer de l’activitat i l’activisme cultural un motor de cohesió i arrelament a la ciutat, així com un dels trets distintius de la nostra ciutat en el seu entorn comarcal i metropolità i que, al mateix temps, sigui capaç d’autogenerar ocupació estable i de qualitat, esdevenint un motor clau a nivell social i econòmic.

5.2. Reforçarem els recursos culturals a través de la creació de l’Institut de Cultura de Barberà, que impulsarà tant l’agenda cultural amb l’ajuda i participació del teixit associatiu com promovent iniciatives artístiques que vulguin arrelar-se a la ciutat, per tal que la ciutat esdevingui un viver de creació artística i producció cultural.

5.3. Estudiarem la posada en marxa d’un Pla Educatiu de Ciutat amb la participació de veïnat, entitats i comunitat educativa, per tal de definir d’una forma integral les polítiques de diferents regidories i contribuir així, també des d’aquest organisme, al foment de la convivència, la cohesió i uns valors educatius compartits i col·lectius.

5.4. Ens comprometem a promocionar i mobilitzar als i a les nostres titulades universitàries i de grau superior perquè siguin també útils des del punt de vista social a la nostra ciutat, vehiculant línies de treball, promoció i ajuts des de l’esmentat Institut de Cultura de Barberà.

5.5. Els equipaments municipals tindran un accés democràtic i igualitari per a totes les entitats de la ciutat, i es facilitarà en tot moment el seu accés i ús.

5.6. Ens comprometem a fer de les entitats i teixit associatiu barberenc part essencial en la definició i desenvolupament de l’agenda cultural local. En aquest sentit, també estudiarem amb les entitats arrelades als diferents barris i veïnat l’impuls de festes de barri, com un element que reforci els vincles comunitaris i uns espais festius accessibles i viscuts per tots i totes.

5.7. Ens comprometem a salvaguardar i promocionar socialment el patrimoni arquitectònic de la ciutat, amb una menció especial per a l’església romànica de Santa Maria, i les expressions de cultura popular existents a la ciutat o que puguin impulsar-se en un futur.

5.8. Ens comprometem a centrar el protagonisme de la Festa Major en les entitats implicades any rere any en el seu desenvolupament i funcionament, i que el programa resultant estigui plenament avalat i treballar, en igualtat de condicions, per entitats i Ajuntament.

5.9. Ens comprometem a reforçar la pràctica de l’esport entre totes les edats, una pràctica de l’esport que ha de ser accessible per a tothom i totdon i que no ha de centrar-se ni tenir per objectiu la competitivitat sinó la promoció de valors comunitaris i de vida saludable, amb una atenció especial a les escoles de la ciutat. Al mateix temps, reforçarem els vincles entre les entitats esportives locals i els centres escolars de la ciutat per tal que la pràctica de l’esport tingui una dimensió local més enllà de les competicions on puguin participar entitats esportives barberenques.

5.10. Ens comprometem amb la defensa i promoció de l’ús social de la llengua pròpia del nostre país, el català, i donarem suport a totes les iniciatives institucionals i populars que treballin en aquesta defensa i promoció. Al mateix temps, estarem al costat de les nostres escoles públiques, dels i les nostres mestres i professores i de les nostres AMPAs en la defensa de la immersió lingüística en català, un model, aplicat amb èxit en els darrers 30 anys, i que ens cohesiona com a poble i país i dóna vida a una de les 6000 llengües existents al món.

5.11. Ens comprometem a engegar un Pla Municipal d’Acollida i Arrelament destinat a atendre, acompanyar i donar suport a la població recentment instal·lada a la ciutat.

El nostre PAM 2015-2019 són els compromisos que des de Junts per Barberà aplicarem des del primer dia d’estar a l’Ajuntament. Som conscients que no hem tractat totes les matèries, però sí les més urgents i importants, i per això volem deixar clar que les nostres 11 prioritats esmentades a l’inici d’aquest document, i les 67 mesures del programa complert marquen, el nostre full de ruta a desplegar des de l’Ajuntament. Al llarg del període 2015-2019 el que farem serà seguir donant continguts i concretant mesures que vagin en la línia i siguin fidels a aquest full de ruta amb la participació de tots i totes.

Juntes ho podem tot!

Junts per Barberà

Document aprovat en assemblea oberta el passat 6 de maig de 2015

Descarrega document PDF 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s