Codi Ètic

Codi Ètic Càrrecs Electes

1) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà, estan al servei de les propostes i compromisos exposats en el seu programa electoral i del present codi ètic. Forma part del compromís de les persones electes de Junts per Barberà el compliment del programa electoral, dels acords de l’Assemblea
i d’aquest Codi Ètic. El seu incompliment suposarà la renúncia al càrrec i el seu cessament. Totes les persones candidates a ser càrrecs electes, signaran la carta de renuncia prèvia sense data per tal de garantir la renuncia/revocabilitat del càrrec en cas d’incompliment d’alguns dels aspectes expressats en aquest codi ètic. Així mateix renunciaran de manera expressa a qualsevol tipus de privilegi derivat de forma directa de la seva condició de representant, com podria ser la figura d’aforat judicial. L’òrgan competent per a la proclamació de candidats i/o revocació serà l’Assemblea.

2) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà són portaveus i representants de l’Assemblea i per tant han d’informar de tots els temes municipals que es plantegin des de l’Ajuntament, així com la seva agenda de reunions. Aquesta informació també s’ha de transmetre, a través dels mecanismes informatius i participatius adients i accessibles, al conjunt del veïnat i teixit associatiu de Barberà.

3) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà, com a càrrecs polítics temporals i al servei d’interessos col·lectius, no estaran més d’un mandat consecutiu exercint el càrrec pel qual han estat escollides. Passats dos anys dins del mandat on han estat escollides, es convocarà una assemblea en la qual es valorarà realitzar rotació dels càrrecs.

4) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà rendiran comptes de la tasca desenvolupada a l’Ajuntament de manera periòdica, tant a nivell financer con a nivell de compliment dels objectius del programa electoral. Es faran servir també els mecanismes informatius adients i accessibles per traslladar aquesta informació al conjunt del veïnat i teixit associatiu de Barberà. S’exposarà de manera oberta les tasques dutes a terme i es farà balanç i anàlisi respecte el contingut del programa electoral amb l’objectiu de fer avaluació i optimitzar recursos. S’estableix la periodicitat de dita avaluació a un cop a l’any.

5) S’estableix una limitació salarial per a les persones càrrecs electes de Junts per Barberà, que temporalment no puguin exercir la seva professió per poder ocupar càrrecs com el de l’Alcaldia o regidors i regidores de l’equip de govern, en un màxim de tres vegades el salari mínim interprofessional. En cap cas l’acumulació de càrrecs permetrà superar aquesta xifra. Per a la resta de càrrecs electes que exerceixin la seva funció a temps parcial dins de l’equip de govern municipal, la retribució econòmica serà directament proporcional al percentatge de dedicació.

6) Els béns públics i municipals, siguin humans, materials, infraestructurals o econòmics, que estiguin o l’Ajuntament posi a disposició de les persones càrrecs electes de Junts per Barberà, seran sempre utilitzats única i exclusivament, per l’exercici adequat i normal de l’acció política municipal. Es farà ús d’aquests béns per a la promoció de la participació ciutadana al conjunt de la ciutat, seguint i complint els acords que en aquesta matèria prengui l’Assemblea de Junts per Barberà. Les persones càrrecs electes no podran utilitzar mai aquests recursos, ni fer ús d’informació privilegiada, per a finalitats personals, privades o lucratives.

7) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà, a més de complir amb l’Article 64  del Reglament Orgànic Municipal, facilitaran tant a l’inici com al final del seu mandat, la declaració de béns patrimonials i de renda, per tal que aquesta informació sigui facilitada i exposada  al conjunt de la ciutadania i del teixit associatiu de Barberà.

8) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà no acceptaran regals de cap persona, empresa i/o institució relacionada amb l’Ajuntament o altres institucions públiques. Igualment, no formaran part d’empreses o altres organismes amb ànim de lucre, que per la seva relació de conveni o de contracte hagin de defensar els seus interessos davant l’Ajuntament. No estarà permesa la contractació pública amb empreses a les quals pertanyi la pròpia càrrec electa o alguna persona de la seva família.

9) Les persones càrrecs electes de Junts per Barberà, un cop esgotat el període màxim de mandat establert en aquest Codi Ètic, no accediran a cap organisme públic o privat que hagi estat supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia, per un període de vuit anys, a comptabilitzar a partir de la finalització del seu mandat.

A banda d’aquestes normes d’obligat compliment per part dels i les càrrecs electes de Junts per Barberà, la candidatura també es remetrà als respectius codis ètics de les tres organitzacions que configurem Junts per Barberà quan detectem temes que vagin més enllà de les normes exposades i consensuades en el present codi ètic.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s